Szanując Twoje prawa oraz respektując Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefony, adres e-mail, adres zamieszkania, przebyte choroby, alergie i przeciwwskazania do zabiegów. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny Izabela Doroba  01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 66 NIP 5222464655. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy na  wykonanie usługi i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane naszych klientów przechowujemy przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane takie jak adres e-mail, nr telefonu przechowujemy do momentu wycofania zgody.

Jak skasować lub zmodyfikować dane? Przekazane dane osobowe z wyłączeniem transakcji finansowych mogą zostać zaktualizowane lub usunięte w dowolnym momencie osobiście: Gabinet Kosmetyczny 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 66.  Zgoda marketingowa może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?  Dostęp do naszej bazy klientów mają wyłącznie osoby do tego uprawnione, baza jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.

Kontakt: Gabinet Kosmetyczny Izabela Doroba, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 66